Publicaties

  • Korstanje, M. & Veenstra, T. (2012). Spelling op z’n best. Zeven bouwstenen voor effectief spellingonderwijs. Amersfoort: CPS.
  • Korstanje, M. m.m.v. Fiori, L. en Hardeveld, J. van (2012). Teksten in de maak. Leerlingen begeleiden bij het schrijven. Amersfoort: CPS.
  • Korstanje, M. & Veenstra, T. (2011). Doelgerichte instructie. Betere spellingresultaten. In: JSW, jaargang 95, nr 6, februari, p. 6-9.
  • Korstanje, M. & Wentink, H. (2006). Gericht spelen met klanken en letters. In: De Wereld van het Jonge Kind,  jaargang 34, nr 9, p. 22-25.

Spelling op z'n best - Zeven bouwstenen voor effectief spellingonderwijs

"Hoe kunnen we ons spellingonderwijs blijvend verbeteren? Hoe zorgen we ervoor dat onze leerlingen vaardige spellers en spellingbewuste schrijvers worden?"

In het basisonderwijs wordt veel tijd en aandacht besteed aan spelling. Maar dat is niet altijd terug te zien in de prestaties van de leerlingen. In dit boek beschrijven de auteurs op toegankelijke wijze zeven bouwstenen voor effectief spellingonderwijs: doelgericht werken, tijd, aanbod, instructie, differentiatie, monitoring en transfer. De auteurs laten zien hoe het spellingonderwijs zo kan worden ingericht, dat betere resultaten het gevolg zijn. Hun aanpak is gebaseerd op jarenlange ervaring met spellingverbetertrajecten.

Spelling op z’n best ondersteunt leerkrachten en interne begeleiders bij het opzetten, begeleiden en verzorgen van goed spellingonderwijs. Zij vinden in dit boek naast theoretische vooral veel praktische handreikingen waarmee zij direct op school aan de slag kunnen. Schoolleiders doen met het lezen van dit boek inspiratie op voor het ontwikkelen van spellingbeleid.

Teksten in de maak - Leerlingen begeleiden bij het schrijven

“Hoe kan ik mijn schrijfonderwijs zo vormgeven dat leerlingen zich ontwikkelen tot gemotiveerde en zelfstandige schrijvers? Wat kan ik mijn leerlingen aanbieden en hoe doe ik dat?”

Leraren hebben de taak om leerlingen te leren schriftelijk te formuleren op een voor anderen begrijpelijke en correcte wijze. Het schrijven van (langere) teksten is echter een complexe vaardigheid, die leerlingen niet zomaar in de vingers hebben. Dit boek laat zien hoe leraren hun schrijfonderwijs met behulp van een vijffasenmodel zo kunnen inrichten dat leerlingen met plezier schrijven en kwalitatief goede teksten het resultaat zijn. Een belangrijk uitgangspunt hierbij is dat effectief schrijfonderwijs procesgericht schrijfonderwijs is.
Teksten in de maak richt zich in de eerste plaats op leraren in het primair en voortgezet onderwijs. Ook interne begeleiders en taalcoördinatoren vinden er concrete handreikingen. Het boek bevat bovendien veel herkenbare voorbeelden.