Advies

Taalrijk verzorgt onderwijsadvies op maat. Als u de kwaliteit van uw taalonderwijs of leesonderwijs wilt verhogen, dan kan Taalrijk hierover adviseren en begeleiding bieden tijdens het verbeterproces. Ook als u te maken krijgt met een onderwijsvernieuwing, dan kan Taalrijk hierbij helpen.

Taalrijk werkt bij voorkeur op een integrale manier, waarbij advies en begeleiding op verschillende niveaus van de school plaatsvindt. Leerkrachten, het middenmanagement en het management hebben allemaal hun rol binnen het proces. Het gezamenlijk en doelgericht werken vergroot de kans om de vernieuwing en/of verbetering tot iets structureels te laten leiden.