Coaching

Taalrijk coacht leerkrachten en docenten om effectievere lessen te geven voor taal en lezen.
Tijdens de coaching staan leerkrachtvaardigheden en didactiek centraal. Coaching kan deel uitmaken van een verbetertraject of van een training, maar ook individuele coaching is mogelijk. De coaching bestaat uit klassenbezoeken en nagesprekken. Over het algemeen wordt de coaching uitgevoerd door Taalrijk samen met iemand van het (midden-)management van de school. Op deze manier profiteren niet alleen leerkrachten of docenten van de coaching, maar ook de collega van het (midden-) management. In de loop van het traject kan diegene een rol krijgen in de coaching en deze uiteindelijk overnemen en voortzetten.